Slika 1: Govedo je bilo predhodno privezano z klasično govejo verigo.

Slika 2: Veriga Scorpio za goveda.