PROGRAM METRIČNIH VERIG

VERIGE ŠKORPIO proizvodnja verig, trgovina in storitve d.o.o.

Prodajno stojalo za metrične in opremljene verige

Uporabljamo jih v kmetijstvu, predvsem govedoreji in delno v gozdarstvu za povezovanje drobne hlodovine. Uporabna tudi v vinogradništvu za napenjanje žic.

PROSPEKT ZA TISK: Art 20, Art 22.pdf

Metrične verige so dobavljive svetlo očiščene, galvansko cinkane ali vroče cinkane v dogovoru s kupcem.

Opomba:

Varjenje metričnih verig

Copyright © 2009 Verige Škorpio d.o.o.                                                                                    Produkcija: PC

OVALNE VERIGE ART. 20 in ART.22 brez kvalitetnih zahtev 

 

 

VERIGE DIN 763 preizkušene, nekalibrirane dolgočlene verige 
 

 

Uporabljamo jih predvsem v kmetijstvu, proizvodnji zaščitnih in snežnih verig, predvsem kot obodno-napenjalno verigo. Zelo razširjena uporaba pri večjih diametrih je v pristaniščih za privez boj, v marinah za sidranje tamponskih pomolov,  ter  v vojaške namene za fiksiranje pontonskih mostov v zaščitni izvedbi z vročim cinkom.

 

 PROSPEKT ZA TISK: DIN 763 veriga.pdf

 

VERIGE DIN 766 kalibrirane, preizkušene verige
 
 

 

Uporabljamo jih v kmetijstvu, gradbeništvu in rudarstvu za transporterje, v ladjarstvu za sidranje manjših plovil v zaščitni izvedbi vročega cinka.

 

PROSPEKT ZA TISK: DIN 766 veriga.pdf

 

 

VERIGE DIN 5684 kalibrirane in preizkušene verige za dvigala                 

KVALITETNI RAZRED 6 in 8
 

 

Uporabljamo jih za visoke obremenitve v rudarstvu, gradbeništvu, gozdarstvu, ladjarstvu in težki industriji predvsem za verižna dvigala, elevatorje, ker se brezhibno prilagajajo verižnemu kolesu (proizvajalec verige mora imeti na razpolago verižno kolo). Pri vpetju priključnega elementa v zadnji člen verižnega pramena se verižni člen nesme razgreti in mora ostati zračnost najmanj 5% na b1. Verige so kalibrirane lahko tudi v paru, preizkušene in atestirane z vari pa so rentgensko pregledane. Uporaba s štirikratnim varnostnim faktorjem pri dvigovanju in dvakratnim vleku!!!

 

PROSPEKTI ZA TISK: DIN 5684 veriga.pdf,

                                           mehanske lastnosti DIN 5684.pdf

 

 

 

VERIGE DIN 5687-8/EN 818-2  nekalibrirane, preizkušene bremenske verige                 

KVALITETNI RAZRED 8 in 5
 

 

Uporabljamo jih za visoke obremenitve v rudarstvu, gradbeništvu, gozdarstvu, ladjarstvu in težki industriji. Zaradi svojih visokih tehničnih karakteristik (100% zvar) so nepogrešljive tam, kjer dvigamo bremena ter jih prenašamo preko ljudi in drage strojne opreme. Uporaba s štirikratnim varnostnim faktorjem pri dvigovanju in dvakratnim vleku!!!

 

PROSPEKTI ZA TISK: DIN 5687-8/EN818-2 veriga.pdf,

                                           mehanske lastnosti DIN 5687-8/EN818-2 veriga.pdf

 

 

VERIGE DIN 5685 (KRATKOČLENE IN DOLGOČLENE) brez kvalitetnih zahtev 

 

                                            RAVNE IN SUKANE
 

 

 

 

 

 

Uporabljamo jih predvsem v kmetijstvu in splošni nezahtevni uporabi.

 

PROSPEKTI ZA TISK: DIN 5685 dolgočlene verige.pdf

                                           DIN 5685 kratkočlene verige.pdf

 

 

VERIGE DIN 5686 nepreizkušene, nakalibrirane vozlane verige 
 

 

Uporabljamo jih predvsem v kmetijstvu, pašništvu, za privez psov čuvajev in v manjših diametrih tudi v gasilstvu in industriji za privez varoval, raznih zatičev in zamaškov….

 

PROSPEKT ZA TISK: DIN 5686 verige.pdf